žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis

žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis
žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto sudaryta sutartis, pagal kurią už sutartą kainą ir (ar) pinigų sumą perduodama žemės ūkio produkcija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: vok. Kaufvertrag der landwirtschaftlichen Produktion, m ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pardavėjas susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkėjas susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjo pareikštas reikalavimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pardavėjo pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį, į kurią įtrauktos sutarties tipinės sąlygos, iškeltas reikalavimas, dėl kurio atsiranda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjo atžvilgiu nesąžininga komercinė praktika — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkėjo (ūkio subjekto arba viešojo subjekto) žemės ūkio produkcijos pardavėjo atžvilgiu atliekami veiksmai, prieštaraujantys gerai komercinei praktikai,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perkamos žemės ūkio produkcijos gavimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Momentas, kai pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui žemės ūkio produkciją valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų ją valdyti.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perkamos–parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje ir (arba) jos prieduose (išankstiniuose užsakymuose ir (arba) tiekimo grafikuose) šalių susitarimu nustatytas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Pinigų suma, apskaičiuota pagal sutartą kainą, atsižvelgiant į patiektos žemės ūkio produkcijos kokybę, atsiskaitymo terminą, priemoką už pagrindinius kokybės reikalavimus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kaufvertrag der landwirtschaftlichen Produktion — žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Zahlungsverzug — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • late payment — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • overdue payment — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”